نهال گردو چندلر

خرید نهال گردو چندلر

09123205271مهندس حسینی  09124482642مهندس غفاری   خرید نهال گردو چندلر برداشت محصول گردوی چندلر را به تأخیر نیانداخته و در نتیجه باغداران ... ادامه مطلب

نهال گردو چندلر

  09123205271مهندس حسینی  09124482642مهندس غفاری  نهال گردو چندلر نهال گردو چندلر پیوندی واریته ای جدید است که از کاشت هسته ... ادامه مطلب