نهال گردو زودبازده

نهال گردو زودبازده اصلاح شده|زودبازده اصلاح شده

۰۹۱۲۳۲۰۵۲۷۱ مهندس حسینی
۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

نهال گردو زودبازده اصلاح شده که همان گردوی بومی ایران است، به سبب مقاومت و تحمل نسبت CLRV و به سبب وحشی بودن نسبی و ویژگیهای طبیعی که دارد به رغم حساسیت نسبی نسبت به بیماریهای ریشه، بهترین پایۀ انتخابی برای پیوند و کاشت در غلب مناطق مساعد گردو خیزمان شناخته شده است.

پایۀ نهال گردو زودبازده اصلاح شده به سبب نیرو و قدرت رشد زیادی که به درخت گردو منتقل می شود، بخصوص برای ارقامی که میوه های جانبی می دهند مناسبتر است.

نهال گردو زودبازده اصلاح شده بین رشد گیاهی و جنسی درخت تعادل برقرار می کند و محصول فراوان با کیفیت مطلوب و مرغوب به بار می آورد. در ضمن چون CLRV از طریق میوه و مغز نهال گردو زودبازده اصلاح شده نیز انتقال می یابد، هشداری است برای خزانه کاران تا هسته های گردوی بذری را از درختان سالم و از مناطق عاری از ویروس انتخاب کنند.هدف کلی، ایجاد تعادل بین رشد گیاهی و جنسی در گردو زودبازده است، بنابراین مؤسسه های پژوهشهای علمی از جنس Juglans دو رگ گیری بین گونه ای انجام می دهند.

متأسفانه عیب بزرگی که این دو رگها در آزمایشهای مقدماتی نشان داده اند حساسیت فوق العاده شدید آنها به CLRV است که در نتیجۀ آن با ظهور خط سیاه و برهم خوردن تعادل پایه و پیوندک باعث مرگ درخت می شود، به ویژه اگر با واریته ای پیوند شده باشند که زودتر به بار می نشیند.

نهال گردو زودبازده اصلاح شده

۰۹۱۲۳۲۰۵۲۷۱ مهندس حسینی
۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری


جهت اطلاع از لیست قیمت ها با شماره های فوق تماس بگیرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *