نهال گردو شناسنامه دار

نهال گردو شناسنامه دار اصلاح شده|شناسنامه دار اصلاح شده

۰۹۱۲۳۲۰۵۲۷۱ مهندس حسینی
۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

نهال گردو شناسنامه دار اصلاح شده که کمتر شناخته شده شامل ارقامی است که در واقع از لحاظ رفتاری حد واسط تیپ اول و سوم هستند. مشخصات عمومی آنها به شرح زیر است:

ـ باردهی مانند باردهی ارقام تیپ انتهایی است، اما روی شاخه های جانبی نیز ۵ تا ۱۰% بار می دهد.

ـ شاخه بندی محکم و قوی است و از جوانه های جانبی آن که روی شاخه های یکساله قرار دارند، اغلب شاخه هایی می رویند که قادر به باردهی در همان سال نهال گردو شناسنامه دار اصلاح شده هستند.

ـ باردهی در این ارقام که شاخ و برگ آنها بیش از تیپ اول است، به شکل خوشه ای است و میوه ها در تمام اندام درخت به شکل منفرد روی شاخه های یکساله و دراز قرار گرفته اند.

ـ درختها نسبتاً قوی ولی تنۀ آنها کوتاهتر از تیپ اول است. واریته های هارتلی و واترلو Waterloo از این تیپ هستند.

خاستگاه این ارقام ظاهراً حوزۀ مدیترانه بوده است. این ارقام بعد به وسیلۀ اسپانیاییها و پرتقالیها به امریکای جنوبی برده شد و سپس در اواخر قرن نوزدهم به کالیفرنیا رسید و به اسم امریکایی شناخته شد (حتی لارا که دورگه است).

مشخصات ارقام نهال گردو شناسنامه دار اصلاح شده به شرح زیر است:

ـ باردهی جانبی و از جوانه های گردو شناسنامه دار اصلاح شده دهندۀ واقع در امتداد شاخه های یکساله است. به بیان بهتر گردو شناسنامه دار روی شاخه های کوچکی ظاهر می شود که روی شاخه های جانبی یکساله می رویند و چند سال مداوم بار می دهند. در این صورت محصول در طول تمام شاخه های درخت پراکنده خواهد شد. باید یادآور شد که درصد باردهی جانبی گردو شناسنامه دار روی شاخه های کوچک و شاخه های جانبی در ارقام امریکایی به ۹۰% و در تیپ اول و دوم به۷% می رسد.

نهال گردو شناسنامه دار اصلاح شده

۰۹۱۲۳۲۰۵۲۷۱ مهندس حسینی
۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری


جهت اطلاع از لیست قیمت ها با شماره های فوق تماس بگیرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *