نهال گردو پاکوتاه

نهال گردو پاکوتاه اصلاح شده|پاکوتاه اصلاح شده

۰۹۱۲۳۲۰۵۲۷۱ مهندس حسینی
۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

نهال گردو پاکوتاه اصلاح شده بیست سال است که از این گونه به عنوان پایه برای پیوند گردو پاکوتاه اصلاح شده و احداث جوزستانهای بزرگ در سطح وسیع استفاده می شود. هم اکنون تعداد این گونه در فرانسه به ۲۰۰۰۰۰ اصله رسیده است که ۱۵% از کل مساحت زیر کشت گردو را در این کشور در بر می گیرد.

از نهال گردو پاکوتاه اصلاح شده بیشتر برای پیوند واریته‌هایی که در انتهای شاخه بار می دهند (مثل فرانکت و اغلب تیپ های گردوی ایرانی) استفاده می شود.

باردهی نهال گردو پاکوتاه اصلاح شده روی این پایه به علت قدرت متوسط درخت تا حدودی زودتر از باردهی روی پایۀ regia انجام می گیرد (۵ تا ۲۰%).

نهال گردو پاکوتاه اصلاح شده واقع پایه ای است که نسبت به کلروز (کمبود آهن) نیز حساسیت دارد، نتیجۀ مطلوب از آن هنگامی به دست می آید که در خاکهای غنی و عمیق (زمینهای سبک و رسوبی و سیلابی دره ها) کاسته شود و آب کافی نیز به آن برسد. با این حال، قدرت سازش این پایه در پیوند با ارقامی که روی شاخه های باردهندۀ جانبی گردو پاکوتاه می دهند (مانند لارا Lara و پدرو Pedro) به اندازۀ کافی رضایتبخش نخواهد بود؛ زیرا درخت بلافاصه پس از باردهی دچار عدم تعادل بین رشد گیاهی و نیروی باردهی می شود. به این معنی که رشد درخت متوقف، اندازۀ میوه کوچک، پوست گردو خشبی، و اتصال لپه های میوه به یکدیگر مختل می شود. در این شرایط استفاده از این پایه مطلقاً تجویز نمی شود.

نهال گردو پاکوتاه اصلاح شده

۰۹۱۲۳۲۰۵۲۷۱ مهندس حسینی
۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری


جهت اطلاع از لیست قیمت ها با شماره های فوق تماس بگیرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *