نهال گردو فرانکت

۰۹۱۲۳۲۰۵۲۷۱ مهندس حسینی
۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری

هدف از بهداشت و حفظ سلامت درخت گردو فرانکت اصلاح شده، دستیابی به محصول مرغوب و بهره گیری از مجموع پتانسیل های تمام ارقام، بخصوص از واریته های پیش رس و پربار گردو فرانکت اصلاح شده است. بنابراین، شناخت پارازیتها و روشهای پیشگیری از خسارت و مبارزه با آنها ضرورت می یابد.

قبلا روش مبارزه با پارازیتهای عمدۀ درخت گردو فرانکت اصلاح شده، به طور اخص معرفی شده است، حال آنکه علاوه بر مبارزۀ شیمیایی با پارازیتها، حفظ و سلامت درخت گردو فرانکت اصلاح شده، با توجه به مجموعۀ مسائل بهداشتی باید یک کل تلقی شود و مورد توجه قرار گیرد.

روشن است که رعایت بهداشت گیاهی بر حسب نوع بیماری و آفات متفاوت است. برای مثال برای حفظ سلامت درخت گردو فرانکت اصلاح شده در مقابل باکتریوز (گزانتوموناس یا آنتراکتوز) ابتدا باید به چگونگی فعالیت درخت در مراحل مختلف رشد و نمو گیاهی (بیداری، گلدهی و باز شدن جوانه و برگ) همراه با شرایط اقلیمی محیط (دما و رطوبت) آشنا شد و سپس به مبارزه پرداخت. دلیل این امر این است که از یک طرف رشد درخت گردو فرانکت اصلاح شده تشکیل میوۀ آن به مرحله ای حساس می رسد و از طرف دیگر شرایط اقلیمی برای فعایت و تکثیر باکتریوز مساعد می شود. در این شرایط است که سمپاشیهای اولیه اهمیت خاصی پیدا می کنند.

در مورد حفظ سلامت گردو فرانکت اصلاح شده در مقابل آفات و حمله حشراتی مثل کارپوکاپس، هر گونه افراط یا وسواس در کار سمپاشی، گذشته از بالا بردن هزینه و مصرف زیاد و بی رویۀ سم اغلب سبب ایجاد مقاومت و ایمنی حشرات به برخی از این سموم می شود که نتیجۀ آن بالا رفتن درصد بیشتری از تودۀ حشرات مقاوم است.

با توجه به عواملی چون شناخت پارازیت و شناخت آستانۀ خطر، مبارزه باید منطی و تلفیقی باشد.

نهال گردو فرانکت اصلاح شده

۰۹۱۲۳۲۰۵۲۷۱ مهندس حسینی
۰۹۱۲۴۴۸۲۶۴۲ مهندس غفاری


جهت اطلاع از لیست قیمت ها با شماره های فوق تماس بگیرید

نهال گردو فرانکت اصلاح شدههال گردو فرانکت اصلاح شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *