فروش نهال گردو اسرائیلی

قیمت نهال گردو اسرائیلی

09123205271مهندس حسینی  09124482642مهندس غفاری  قیمت نهال گردو اسرائیلی قیمت نهال گردو اسرائیلی پاکوتاه شناسنامه دار به دلیل دارا بودن زودباردهی و پربار ... ادامه مطلب

نهال گردو اسرائیلی

09123205271مهندس حسینی  09124482642مهندس غفاری  نهال گردو اسرائیلی نهال گردو اسرائیلی میتواند تا ۱۵ متر رشد کند میوه ای تقریبا متوسط ... ادامه مطلب