نهال گردو چندلر

نهال گردو فرنور

نهال گردو فرنور

09123205271مهندس حسینی  09124482642مهندس غفاری  نهال گردو فرنور (FRENOR) گردو فرنور یکی از جدیدترین نوع درختان فرانسوی می باشد.این نوع نهال ... ادامه مطلب